Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

Şcoala Gimnazială ,,Radu Vodă” Fetești – Ialomiţa
Data:

Adresa: Str Luminii, nr. 1 adresa de e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel/fax 0243369743 adresa WEB: http://ŞcoalaGimnazialăraduvodafetesti.weebly.com

În anul școlar 2017/2018 Şcoala Gimnazială ,,Radu Vodă” Fetești va funcționa cu doua clase pregătitore; o clasă pregătitoare în localul şcolii Gimnaziale ,,Radu Vodă” Fetești din strada Luminii, nr. 1 și o clasă în localul Scolii gimnaziale nr.4 Fetesti, aflată în structura şcolii. Sălile de clasă în care vor funcționa clasăle pregătitoare sunt dotate cu mobilier nou, există material didactic specific. În fiecare sală de clasă există calculator, iar la clasă ce va funcționa în localul şcolii Gimnazială ,,Radu Vodă” din stada Luminii, nr. 1 există și conexiune la internet. Elevii pot beneficia de un spațiu de lucru adecvat, orele de educație fizică pot fi desfășurate atât în sălile de sport cât și pe terenurile de sport ale şcolii; cadrele didactice care vor preda la aceste clasă sunt titulari ai unității deînvăţământ.


2. Circumscriptia şcolară: - str. Călăraşi (de la str. Unirii până la intersecţia cu Autostrada A2); - str. Unirii; - str. Dâmbului; - str. Batozei; - str. Dealului; - str. Arţarului; - str. Av. Petre Cojocaru; - str. Alexandru cel Bun (de la str. Unirii până la str. Av. Petre Cojocaru); - str. Portului; - str. Barbu Lăutaru; - str. C-tin Brâncoveanu; - str. Tudor Vladimirescu; - str. Grădinilor; - str. Trandafirilor; - str. Vlad Ţepes; - str. Spiru Haret; - str. M. Eminescu; - str. Viilor; - str. Preda Buzescu; - str. Luminii; - str. Iancu Jianu; - str. Scânteii; - str. Lalelor; - str. Pinilor; - str. Prunilor; - str. Narciselor; - str. Şoimului; - str. Ciocârliei; - str. Spitalului; - str. Şt. O. Iosif; - str. Corbului; - str. Crângului; - str. Privighetorii. - str. M. Sadoveanu; - str. Abatorului; - str. Pescăruş; - str. Ponoarelor; - str. Dimitrie Cantemir; - str. Maramureş; - str. Propresului; - str. Matei Corvin; - str. Meşteşugarilor; - str. Panduri; - str. Pasajului; - str. Renaşterii; - str. 1 Mai; - str. Crişan; - str. Cloşca; - str. Horia; - str. Teilor; - str. Livezilor; - str. Eternităţii. - str. Nicolae Bălcescu; - str. Ghioceilor.

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back