Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Primar? Malu Ro?u ? Structur? A Liceului Tehnologic ?Iordache Zossima? Arm??e?ti - Ialomi?a
Data: 22/02/2016 9:50

Str. Bisericii, nr. 35, com. Arm??e?ti, jud. Ialomi?a / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel. 0243288562, Fax 0243288564

Procesul de ?nv???m?nt la clas? preg?titoare ?i clas? I se va desf??ura ?n cadrul ?colii Primare din satul Malu Ro?u ? arondat? Liceului Tehnologic ?Iordache Zossima? din com. Arm??e?ti, ?n s?li special amenajate cu mobilier nou, achizi?ionat special pentru clas? preg?titoare ?i dotat cu material didactic adecvat.


2. Circumscriptia şcolară: Armasesti

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back