Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

Şcoala Gimnazială Cosereni
Data:

Strada : Linia Mare, nr. 4 Cod Poştal 927095 Telefon: 0243 318054 Fax: 0243318829 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adresa de Web: http://www.Şcoalacosereni.ro

Şcoala Gimnazială Cosereni are trei corpuri de cladire destinate invatamantului. In corpul şcolii invata ciclul primar si ciclul Gimnazială In celelalte doua corpuri, sectii ale şcolii, se desfasoara invatamantul prescolar. Toate cele trei corpuri au aviz sanitar de functionare. In anul scolar 2016-2017 in unitatea noastra scolara procesul de invatamant se va desfasura in doua schimburi: -10 clasă invatamant primar in intervalul orar 08.00-12.00/13.00 si -10 clasă invatamant Gimnazială in intervalul orar 12.00/13.00-19.00. In cele doua sectii de Grădiniţa sunt cuprinsi copii cu varste intre 3 si 6 ani, in 6 grupe. Pentru anul scolar 2014-2015 in Şcoala Gimnazială Cosereni se vor constitui doua clasă pregătitoare cu un efectiv total de 40 locuri. Procesul de invatamant pentru clasele pregătitoare se desfasoara in localul şcolii, in 2 sali special amenajate, in intervalul orar 08.00-12.00. Elevii clasei pregătitoare beneficiaza de conditii optime de studiu si recreere, conform programei si metodologiei in vigoare: -sali spatioase, luminoase, incalzite prin sistem centralizat; -mobilier modular, adaptat varstei copiilor; - materiale didactice diverse, atractive; -ludoteca, biblioteca specifica; -materiale necesare la educatie fizica si sport; -aparatura electronica necesara procesului intructiv-educativ specific. Cadrele didactice care predau la clasă pregătitoare sunt cadre didactice titulare ale şcolii noastre, cu vechime in invatamant, experienta bogata in munca cu elevii, cu grade didactice- definitiv, grad didactic II si grad didactic I-, care se preocupa de continua lor perfectionare. Unitatea scolara dispune de: -cladire reabilitata, prevazuta cu incalzire prin centrala termica proprie; -sali de clasă spatioase, luminoase; - apa potabila curenta, filtrata; - toalete interioare, adaptate pentru elevii clasăi pregătitoare; - laboratoare si sali de clasă bine utilate, mobilate in procent de 100% cu mobilier nou, modular, - sala de sport, amenajata intr-o sala de clasă, dotata cu vestiare proprii si apa rece, potabila curenta si apa calda; - laborator informatica si CDI dotat cu un numar de 17 calculatoare si tabla interactiva. Unitatea scoalra dispune de spatii special amenajate pentru desfasurarea activitatilor extrascolare si extracurriculare: CDI si Clubul Elevului Cosereni.


2. Circumscriptia şcolară: Cosereni

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back