Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

Şcoala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu" Fetesti
Data:

Strada Calarasi, nr. 532, Localitatea Fetesti, Judeţul Ialomiţa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel/fax: 0243/361331

Şcoala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” Fetești – Ialomiţa se doreşte a fi o şcoală excelentă cu viziunea de a pregăti lideri de caracter - provocare care se dovedeşte a fi una de succes. La aceasta contribuie o echipă managerială competentă, cadre didactice foarte bine pregătite, creându-se un climat şi o atmosferă de studiu cu totul deosebite. De aceea, vă provoc pe dumneavoastră, părinţii, să nu evitaţi şansa de a oferi copiilor o şcoală în care să se dezvolte şi să se formeze pentru viaţa reală, care este dincolo de zidurile unei instituţii . Ceea ce ne dorim ca dascăli este de a vedea copiii într-o continuă căutare a cunoașterii și nu cunoașterea în urmărirea copilului, deoarece o investiție în cunoaștere aduce întotdeauna cele mai mari beneficii. În calitate de director al şcolii Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” , vă invit pe dumneavoastră, elevii, să experimentaţi ce înseamnă a învăţa într-o şcoală pentru care calitatea şi excelenţa reprezintă singurele unităţi de măsură. Vă aşteptăm cu mare drag! Director, Prof. Lucia Popa Şcoala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” școlarizează copii, cu vârsta, de regulă, între 3 şi 15 ani pentru:  învăţământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;  învăţământ primar: clasă pregătitoare şi clasăle I-IV;  învăţământ Gimnazială clasăle V - VIII. Pentru anul școlar 2014 – 2015 Şcoala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ”, părinții viitorilor " bobocei ", pot face înscrierea copiilor la secretariatul şcolii conform unui program care urmează a fi stabilit. Din septembrie, pentru deslușirea tainelor scrisului și cititului, " boboceii " vor fi îndrumați în cele 5 clasă, de cadre didactice titulare, cu o vastă și bogată experiență, având grad didactic I, cu o vechime la catedra de peste 30 de ani. Cursurile clasăi pregătitoare se vor desfășura în cadrul şcolii Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” – Fetești , în intervalul orar 8,00 – 12,00. PROGRAM: Copiii vor desfășura activități educative, după un orar prestabilit, în conformitate cu Programa Națională. Cursurile au la bază Curriculum-ul Național. Astfel, se urmărește Planul Cadru, cu numărul de ore alocat fiecărei discipline săptămânal. Durata unei ore de curs este de 45 de minute, cu pauza de 15 minute. 1. Aria curriculară: Limbă și Comunicare Disciplina : Comunicare în Limba română  Dezvoltarea competențelor de comunicare - ascultarea de mesaje, perceperea, transmiterea lor, dar și transmiterea unor mesaje scrise-redactarea lor;  Stabilirea unor dialoguri - realizarea dialogurilor - respectarea regulilor vorbirii dialogate;  Dezbaterea unui text audiat - reproducerea prin desen a unor pasaje din acel text;  Identificarea sunetelor din interiorul cuvintelor, a silabelor articulate clar;  Realizarea unor jocuri fonetice: schimbări de silabe, dedublari de sunete, descoperirea silabelor intruse;  Recunoașterea semnelor de punctuație;  Recunoașterea literelor mari și mici de tipar, scrierea unor cuvinte folosind literele de tipar; se insistă mai mult pe recunoașterea literelor de tipar decât pe scrierea lor;  Identificarea unor simboluri întâlnite în viața cotidiană: H-spital, M-metrou; 2. Aria curriculară: Matematică și Explorarea mediului  Numărarea corectă în limitele 1-10, șir crescător și descrescător;  Scrierea corectă a cifrelor în limitele 1-10; alcătuirea de mulțimi - stabilirea unor relații dintre mulțimi;  Compunerea și descompunerea numerelor în limita 1-10;  Rezolvarea unor scăderi și adunări;  Crearea și rezolvarea unor probleme cu adunări și scăderi în concentrul 0-10;  Recunoașterea și reprezentarea grafică a unor forme geometrice : cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi, sferă, cub;  Recunoașterea unor obiecte din mediul înconjurător care au anumite forme;  Identificarea unor poziții spațiale, orientarea în spațiu;  Stimularea curiozității privind explorarea mediului înconjurător: fenomene meteorologice, surse de electricitate, recunoașterea efectelor forței – recunoașterea unor obiective sociale -cartier, stradă etc;  Folosirea unor elemente de logică: utilizarea operatorilor logici : “și ”, “ nu ”;  Identificarea relațiilor cauzale, de tip cauză - efect;  Compararea unor mărimi, utilizarea unităților de măsură nestandardizate: palmă, picior;  Recunoașterea zilelor săptămânii;  Utilizarea banilor;  Măsurarea timpului. 3. Aria curriculară : Om și Societate; Disciplina : Educație pentru societate  Aplicarea unor norme de conduită în viața socială - exersarea unor reguli de comportament în contexte diferite;  Exerciții de autoapreciere în contexte diferite, având ca etalon normele de comportare civilizată din societate;  Familiarizarea cu elemente locale de cultură, tradiții;  Cooperarea cu ceilalți, efectuarea muncii în echipă;  Relaționare pozitivă cu membrii grupului;  Luarea unor inițiative în interiorul grupului;  Realizarea unor proiecte tematice cu conținut moral-civic. 4. Aria curriculară :Om și societate Disciplina : Religie  Aplicarea unor norme morale de comportament în diferite contexte sociale;  Identificarea unor elemente definitorii pentru oameni; acceptarea diversității dintre oameni;  Audierea unor texte biblice;  Cunoașterea unor semnificații biblice: Sfânta Treime, Crăciun, etc;  Invățarea de rugăciuni,şcolinde, cântece creștine;  Identificarea caracteristicilor unor sărbători creștine. 5. Aria curriculară Arte și Tehnologii Disciplina: Muzică și Mișcare  Receptarea unui repertoriu de cântece - redarea repertoriului cu acompaniamentul specific;  Receptarea unor sunete - ( timbru, intensitate etc.);  Miscarea liberă pe baza unui cântec; efectuarea unui dans. 6. Disciplina: Tehnologii de informare si comunicare ( Jocul cu calculatorul ) - statut opțional  Recunoașterea componentelor unui calculator;  Utilizarea mouse-lui, a unor soft - uri educaționale - tehnoredactarea unui text simplu;  Utilizarea unor metode de cercetare pe internet - metode simple;  Cunoașterea pericolelor expunerii exagerate la tehnologia modernă: ” Povestea ochilor obosiți ”, “ Calculatorul mi-a furat prietenul ”;  Realizarea unui portofoliu electronic personal. 7. Disciplina: Educație fizică și sport  Exersarea, aplicarea deprinderilor motrice ;  Identificarea surselor de sănătate - gimnastică de înviorare;  Participare la ștafete, concursuri;  Familiarizarea copiilor cu anumite sporturi. 8 . Aria curriculară: Consiliere și orientare Disciplina: Dezvoltare personală  Manifestarea interesului pentru autocunoaștere;  Formarea unei atitudini pozitive față de sine și ceilalți;  Recunoașterea unor emoții de bază;  Identificarea și aplicarea comportamentelor benefice pentru copil - ( exerciții de relaxare, jocuri de dezvoltare socio-emoționale);  Identificarea noilor rutine intervenite în viața micului școlar ( pauze, orar zilnic, discipline etc.). 9. Disciplina: Arte vizuale și lucru manual  Receptarea unor mesaje artistice exprimate prin mijloace variate : fotografie, desen, pictură, modelaje; sculptură;  Identificarea frumosului din mediul înconjurător;  Crearea unor obiecte practice - tehnici de răsucire, pliere, înșirare, tăiere etc. Facilități:  O bună instruire și specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor;  Condiții moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier modern adecvat, laboratoare dotate corespunzător, bibliotecă cu 14190 de volume, rețea de calculatoare, internet, teren de sport, cabinet psihopedagogic;  O gamă variată de activități școlare și extrașcolare care vor valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor și care vor contribui esențial la formarea lui ca personalitate echilibrată și armonioasă;  Monitorizare video 24 din 24 de ore - la intrarea în școală și la fiecare etaj din ambele localuri;  Securitate în incinta unității și în spațiile aferente;  Transport gratuit pentru elevii navetiști;  Existența uniformei școlare cu însemnele reprezentative ale şcolii;  Rechizite gratuite conform legislației în vigoare;  “ Euro 200 ” – ajutor financiar pentru elevi în vederea achiziționării de calculatoare, conform legislației în vigoare;  Programul “ Corn și Lapte ”;  Burse școlare sociale conform legislației în vigoare. Şcoala Gimnazială “ Aurel Vlaicu ” – Fetești este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială.


2. Circumscriptia şcolară: CARTIER FETESTI – GARA: - str. Calarasi (cuprinsa de la intersectia cu Autostrada 2, pana la intersectia cu str. Ceahlau, respectiv intersectia cu str. Siretului si cuprinde blocurile MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4, MAN 5, MAN 6, U 1, U 2, U 3, bloc 7, bloc 8, bloc 9, bloc 10, bloc G1 sc. A, bloc A80, Ans. 72 sc. B, C, D, E, Ans. 44 sc. C) ; - str. Macesului ; - str. Lujerului ; - str. Zorelelor ; - str. Gutuiului ; - str. Irisilor ; - str. General Al. Averescu (bloc G5 sc. C, bloc G6 sc. C, D, bloc G7 sc. C, D, bloc Z3, Z4, Z21, Z22, Z30, Z31, Z23, V23, V24, V43, V44, V45, V46, V47, V1, V2, bloc P2, P3, P4); - str. Promenadei (bloc G1 sc. B, C, D, bloc G2 sc. A, B, bloc G3 sc. A, bloc G5 sc. A, B); - str. Freziilor; - str. Panselelor; - str. Daliilor; - str. Branduselor; - str. Ficusului; - str. Iasomiei; - str. Frasinilor; - str. Nicolae Iorga; - str. Izvorului; - str. Bradului; - str. Grigore Ureche; - str. Fagului; - str. Tineretului (bloc V20, V21, V22, bloc Z32, Z33, Z28, Z34); - str. Nicolae Banescu; - str. Al. Odobescu; - str. Carpati; - str. C. D. Gherea; - str. Miron Costin; - str. Ialomitei; - str. Constructiilor; - str. Feroviarului; - str. Lacului; - str. L. Rebreanu (Ans. 72 sc. A, bloc V19, V18, V29, V30, V31, V28, V27, V7); - str. Ioan Slavici (bloc V42, V32, V13, V14, V15, V16, V17) ; - str. Panait Istrati (bloc V8, V9, V10, V11, V12, V26, V48); - str. O. Goga (bloc V33, V34, V35, V36, V25, V41, V40, V39, V38, V37); - str. Pelinului; - str. Oltului; - str. Muresului; - str. Garofitei (bloc B80, C80, D80, G2 sc. C, bloc G2 sc. D); - str. Aleea Vilelor (bloc G6 sc. A, B, G7 sc. A, B, Z1, Z2, G3 sc. B, C, G4 sc. A, B); - str. Aleea Macilor (bloc Z12, Z11, Z10, Z5, Z6, Z7, Z8); - str. Aleea Lamaitei (bloc Z13, Z14, Z15, Z16, Z9); - str. Aleea Rozmarin (bloc Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27. Z29) ; - str. Ioan Slavici (bloc V13, V14, V15, V16, V17, V32, V42) ; - str. Banatenilor (bloc F2, F3, F4, F5, F10, T13/1, T13/2, BN1); - str. Grausor (G1, G2, G3, G4, B11, B12, A8, I3, I4, bloc 16pp, U4, U5, U6, U7, U8) ; - str. Jandarmeriei (bloc BN2, BN3, BN4, BN5, BN6); - str. Prelungirea Griusor (bloc MAN 6, F1, F6, F8, F11, F12, F13, F19, F7 sc. A, B, F9, B1, B2, B6, B7, B13, B12); - str. Armatei (bloc T13/3, T13/4, T13/5, T13/6, T12 sc. A, B, C, bloc T11/10, T11/11, T11/12, T11/14, P1, B1, B2, B10, B11, B40) ; - str. 22 Decembrie (bloc B3, B4, B5, B8, B9, T5 sc. A, B, C, D, bloc T6 sc. A, B, bloc T7 sc. A, B, C, bloc T9 sc. A, B, bloc T8 sc. A, B, C) ; - str. Caminului (bloc F20 sc. A, B, C, D, bloc F31 sc. A, B, C, D) ; - str. Ostirii (bloc A2/32 sc. A, B, bloc F21) ; - str. Begoniil

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back