Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

Şcoala Gimnazială Maltezi
Data:

Comuna Stelnica, str.Eroilor Aviatori, nr.5, tel/fax-0243365911, adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Şcoala Primară Stelnica este structură a şcolii Gimnaziale Maltezi. În această unitate şcolară funcţionează 5 clase învăţământ primar care-şi desfăşoară activitatea în săli de clasă spaţioase, dotate cu mobilier individual şi cu o bază didactică materială modernă. Fiecare clasă dispune de calculator care poate fi utilizat în timpul orelor de curs. De asemenea, Şcoala Primară Stelnica are cabinet de informatică compus din 15+1 calculatoare conectate la internet, dând posibilitatea desfăşurării orelor AeL. Localul are încălzire centrală(centrală electrică), temperatura în clasă fiind la standardele actuale. Cadrele didactice sunt calificate şi titulare ale şcolii. Pentru anul şcolar 2014-2015 se preconizează a fi înscrişi în clasa pregătitoare 16 elevi. Aceştia îşi vor desfăşura activitatea în sala de clasă amenajată special, în incinta G.P.N.Stelnica, structură ce face parte din unitatea cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Maltezi, sală spaţioasă de 100 mp. Mobilierul(pupitre, scaunele şi dulapuri individuale) este nou, adaptat particularităţilor de vârstă ale elevilor. Spaţiul permite amenajarea pe unităţi tematice. Grupurile sanitare se află în incinta clădirii şi corespund standardelor.


2. Circumscriptia şcolară: Maltezi

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back