Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

Şcoala Gimnazială Ion Roata
Data:

Str. Soseaua Bucuresti- Constanta, nr. 41, com. Ion Roata, Judeţul Ialomiţa, cod postal 927150 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. /fax. 0243/ 269301

- Clasele pregătitoare, în anul şcolar 2016-2017, se vor organiza în corpul B la Şcoala Ion Roată şi în corpul B la structura Broşteni; - Transportul elevilor este asigurat cu microbuzul şcolar; - Există bază materială corespunzătoare; - În anul şcolar 2016-2017 la clasele pregătitoare vor preda numai învăţători titulari, iar disciplinele : limba engleză, limba franceză, religie şi educaţie fizică şi sport de profesori calificaţi .


2. Circumscriptia şcolară: Ion Roata

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back