Cautare1. Descrierea unităţii de invăţământ

?coala Gimnazial? ?George V?lsan?
Data:

Str.Tudor Vladimirescu , nr.100,ora?ul Amara,jude?ul Ialomi?This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:0243/266837fax:0243/266837

-clasele preg?titoare ??i vor desf??ura activitatea ?n anul ?colar 2018-2019 ?n incinta ?colii.-nu exist? ?n cadrul ?colii noastre programul ??coal? dup? ?coal??.-facilit??i : 3 clase preg?titoare dotate (?n august 2012) cu toate cele necesare desf??ur?ri


2. Circumscriptia şcolară: Amara

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învătământul primar pentru anul 2017-2018

 Ministerul Educaţiei Naționale - Înscrierea în învăţământul primar 2017 - Acte normative

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Înscrierea în învăţământul primar 2017

Back