Admitere

Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat

pentru anul școlar 2020-2021

 

 

Lista candidaților la admiterea în clasa a IX-a învățământ liceal seral/cu frecvență redusă

PO - Repartizarea candidatilor pentru invatamantul liceal si profesional de stat, anul scolar 2020-2021, etapa a II-a de repartizare

PO - Admiterea candidatilor pentru invatamantul profesional special

Procedura privind admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru rromi in invatamantul liceal de stat, invatamantul profesional de stat si invatamant dual

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat, anul școlar 2020-2021