Admitere

Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat

pentru anul școlar 2019-2020

 

Lista candidaților la admiterea în clasa a IX-a învățământ liceal seral/cu frecvență redusă

Admitere 2019 - Noutăți

Situația liceelor - locuri libere

Locuri libere învățământ. profesional de zi

Lista candidaților admiși pe calificare și unitate

Lista candidaților admiși filiera vocațională

Lista candidaților admiși pe locurile rezervate pentru rromi 

Rapoarte admitere: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=25

Precizări înscriereCerere înscriere

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat, anul școlar 2019-2020